Windykacja międzynarodowa

Oferujemy obsługę wierzytelności gospodarczych oraz doradztwo gospodarcze i prawne. Kancelaria funkcjonuje na rynku windykacyjnym od 2001 roku.
Zdobyliśmy uznanie wielu firm z sektora MSP oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jak również podmiotów zagranicznych.
Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń finansowych powstałych wskutek transakcji gospodarczych między przedsiębiorcami z Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

Windykację należności gospodarczych prowadzimy w oparciu o sprawdzone procedury polubowne przy znacznym wsparciu naszych partnerów za granicą.

Międzynarodowa windykacja należności prowadzona przez Kancelarię PRONEXT ograniczona jest do działań wyłącznie polubownych. Szczycimy się wieloma poważnymi sukcesami na tym polu.

Dzięki owocnej współpracy z naszymi Zagranicznymi Kancelariami Partnerskimi możemy oferować naszym Klientom najwyższą jakość usług prawnych i windykacyjnych w wielu krajach świata.

Dochodzenie roszczeń przed sądami zagranicznymi oraz przez zagraniczne organy egzekucyjne może zostać zlecone współpracującym z nami zagranicznym kancelariom prawnym z terenu Unii Europejskiej.

Działania windykacyjne za granicą

Częstym i przykrym doświadczeniem dla wielu podmiotów jest posiadanie niesolidnych partnerów handlowych, a co za tym idzie, konieczność egzekwowania należnych kwot w drodze działań prawnych. Rodzi to zarówno niewygodną sytuację dla wierzyciela, jak niesolidnego dłużnika.

Niestety, opisanego ryzyka nie można całkowicie wyeliminować. Można jednak zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych z niesolidnymi dłużnikami, jak też sprawnie dochodzić swoich roszczeń. Dłużnik to dzisiaj nieodłączny element otaczającego nas świata. Jest to przykra konsekwencja warunków gospodarczych.

Kancelaria Doradcza PRONEXT proponuje usługi związane z dochodzeniem roszczeń finansowych oraz monitoringiem wierzytelności. Proponujemy Państwu współpracę z naszym Biurem w zakresie dochodzenia Państwa wierzytelności na wszystkich przewidzianych prawem etapach postępowania:

  • postępowanie polubowne przedsądowe
  • postępowanie sądowe
  • postępowanie polubowne przedegzekucyjne
  • postępowanie egzekucyjne

Nasze działania obejmują obszar całej Polski i krajów UE.

Nie pobieramy żadnych zaliczek z tytułu opłat administracyjnych, sądowych i komorniczych – Klient uiszcza stosowne opłaty bezpośrednio na konto wzywającego organu.

Wszystkie wpłaty od dłużników kierowane są bezpośrednio na konto Klienta.

Windykacja w Polsce

Oferujemy profesjonalne usługi windykacyjne wobec dłużników krajowych. Windykacja ma charakter dwuetapowy.

Windykacja polubowna – Podjęcie czynności windykacji polubownej oznacza dochodzenie roszczeń przez okres minimum 60 dni. W pierwszym etapie windykacji polubownej nie pobieramy opłat ani zaliczek, a naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanych kwot: 20% przy kwotach do 5000 PLN, 15%przy kwotach od 5000 do 20 000 PLN i 10% przy kwotach powyżej 20 000 PLN.
Oferujemy także przeprowadzenie w imieniu Wierzyciela postępowania sądowego i egzekucyjnego. Gwarantujemy pełnomocnika procesowego i przejmujemy koszty zastępstwa prawnego. Usługa odpłatna (500 PLN netto i 10% prowizji).

STAŁA WSPÓŁPRACA

Proponujemy podmiotom gospodarczym usługę stałej współpracy w ramach Pakietów XL i XXL, w ramach której nasza Kancelaria opiekuje się całościowo zagadnieniami związanymi z dochodzeniem roszczeń finansowych naszych klientów.

Pakiet XL i XXL skierowane są w głównej mierze do firm zajmujących się dystrybucją masową dóbr i usłughurtowni, firm branży FMCG, IT, telekomunikacyjnych, dystrybucyjnych.

Główną cechą obu tych pakietów jest odciążenie klienta z czynności niezbędnych dla utrzymania cash-flow w firmie oraz przejęcie przez nas obowiązków związanych z należytą obsługą bieżących i zaległych wierzytelności firmy, począwszy od monitoringu należności niewymagalnych aż do obsługi przez nas spraw o zapłatę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym wraz z gwarancją zastępstwa procesowego i przejęcia na siebie kosztów zastęstwa procesowego*.

Oba pakiety obejmują dochodzenie roszczeń finansowych i obsługę prawną wierzytelności, zastępstwo procesowe na wszystkich etapach, monitoring należności niewymagalnych, negocjacje z dłużnikami, raporty o stanie spraw dla klientów oraz bardzo niskie prowizje od odzyskanych kwot – nawet od 0%.

Wysokość prowizji zależy od momentu, w którym klient zdecyduje się przekazać nam do windykacji daną należność – zgodnie z zasadą – im krótszy okres zwłoki w płatności, tym niższa prowizja.

Stała obsługa w zakresie windykacji należności jest usługą odpłatną zgodnie z cennikiemw ramach miesięcznego ryczałtu uzależnionego od ilości powierzonych spraw.

Różnica pomiędzy pakietem XL i Pakietem XXL polega na wysokości miesięcznych stawek za obsługę oraz prowizji od odzyskiwanych przez nas kwot. Więcej informacji w

Badania rynkowe pokazują, że nawiązywanie przez przedsiębiorstwa stałej współpracy w zakresie obsługi wierzytelności z wyspecjalizowanymi firmami windykacyjnymi znacznie obniża zarówno ryzyko wystąpienia długotrwałych problemów z dłużnikami, jak również znacząco poprawia płynność finansową danej firmy, wpływa także dyscyplinująco na kontrahentów oraz znacznie obniża koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

*Nie dotyczy kosztów zastępstwa prawnego przeciwnika procesowego.

 

DORADZTWO GOSPODARCZE

Oferujemy usługi doradcze dla przedsiębiorców w zakresie:

 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy

Proponujemy także doradztwo dotyczące:

 • prawa kontraktowego
 • prawa budowlanego
 • prowadzenia działalności gospodarczej

Usługi świadczymy w trybie konsultacyjnym. Warunki współpracy uzależnione są każdorazowo od rodzaju zagadnienia.

Kancelaria oferuje podmiotom gospodarczym również usługi przedstawicielskie. Współpracujemy w zakresie poszukiwania dla polskich przedsiębiorców nowych rynków zbytu ich produktów oraz usług.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *